Kategórie

APLIKÁCIE / POUŽITIE

Počet produktov v kategórii: 5 
APLIKÁCIE / POUŽITIE

Príklady použitia prietokomerov a regulátorov prietoku v praxi

Podkategórie

  • ZMIEŠAVAČE PLYNOV

    Tento typ zmiešavača sa používa v prípadoch, ak sú potrebné veľmi presné zmesi plynov, napríklad zmesi palivového plynu a kyslíka, používané napr. v sklárskom priemysle. Technológia regulácie prietoku plynu umožňuje eliminovať rušivé externé faktory procesu, ako sú zmeny teploty a tlaku, stav a čistota horáku a tak udržiavať zadefinovaný pomer plynnej zmesi na konštantnej úrovni. Čas potrebný na prestavenie zmiešavača počas výroby pre rôzne výrobky je minimalizovaný vďaka možnosti prístupu k uloženým parametrom prietoku špecifickým pre daný výrobok. Ovládanie zmiešavača a nastavovanie zmiešavacieho pomeru sa uskutočňuje elektronicky a reprodukovateľne a môže sa vykonávať lokálne ovládacou jednotkou s dotykovou obrazovkou alebo dátovým prenosom cez osobný počítač, čo robí tento typ mixéra jednoduchým a užívateľsky príjemným. Údaje o hmotnostnom prietoku jednotlivých plynov je možné automaticky dokumentovať a ukladať pre neskoršie použitie. Zaznamenané údaje je možné exportovať cez vhodné rozhranie , napr. Excel pre neskoršie vyhodnocovanie údajov.