Kategórie

AirCheck 100 Zväčšiť

AirCheck 100

Prístroj pre kontrolu priestorovej klímy - monitor CO2

Viac detailov

AirCheck 100

Aby sa predišlo únave, zlému sústredeniu, bolestiam hlavy a chorôb z povolania (Sick Building Syndrome, SBS), je sledovanie vnútorného prostredia a zaistenie riadnej výmeny vzduchu nevyhnutné.

Aircheck 100 je univerzálne použiteľný a vizuálne príťažlivý prístroj pre rýchle
a trvalé monitorovanie vnútorného prostredia. Monitorovanie kvality ovzdušia sa robí pomocou meraní CO2, s použitím interného dlhodobo stabilného a bezúdržbového senzoru pracujúcom na princípe nedisperzívneho infračerveného žiarenia (NDIR). Po zapnutí Aircheck 100 vykoná automatické nastavenie nulového bodu, pričom je ručná kalibrácia možná.

Obsah CO2 sa zobrazí na velkom a čitateľnom displeji, ktorý má
3 úrovne hodnotenia kvality vzduchu z nameraných hodnôt a súčasne 2 nastaviteľné poplachové limity, ktoré sú signalizované ako vizuálne tak akusticky (80dB) a upozorňujú na potrebu výmeny vzduchu. Meranie teploty a vlhkosti, hodiny reálneho času a kalendár dopĺňajú funkčnosť tohto prístroja.


Oblasti použitia:
- školiace, konferenčné a společenské miestnosti
- obytné priestory
- kancelárie, laboratóriá
- verejné inštitúcie, školy
- atď


Technické údaje:

Merací rozsah:  
CO2: 0 ... 2000 ppm
teplota: -10 °C … +60 °C
vlhkosť: 5,0 … +90,0 % r.v.
Rozlíšenie:  
CO2: 1 ppm
teplota: 0,1 °C / 0,1 °F
vlhkosť: 0,1 % r.v.
Presnosť:  
CO2: 50 ppm ± 5 % z meranej hodnoty
teplota: ± 0,6 °C
vlhkosť: ± 5 % r.v. (@25 °C, 10-90 % r.v.)
± 7 % r.v. (@25 °C, <10 % r.v., > 90 % r.v.
Reakčná doba (T90):  
CO2: < 2 min
teplota: < 2 min
vlhkosť: < 10 min
Merací princíp: NDIR (nedisperzívne infračervené žiarenie)
Stupne kvality: Good: < 700 ppm (nastaviteľný)
Normal: 700 … 1000 ppm (nastaviteľný)
Poor: > „Normal"
Poplach: > 1000 ppm (nastaviteľný)
akustický: siréna, 80 dB
vizuálny: symbol ventilátora
Prevádzkové podmienky:   
-10 … +50 °C,
5 … 80 % r.v. (nekondenzujúci)
Skladovacie podmienky: -20 … +60 °C, 5 … 90 % r.v. (nekondenzujúci)
Displej: súčasné zobrazenie CO2, teploty, vlhkosti,
reálneho času a dátumu
Napájací zdroj: IN: 100-240VAC, OUT: 5VDC / 0,6A
Rozmery: 120 mm x 85 mm (priemer x hĺbka)
Rozsah dodávky: prístroj, napájací zdroj, návod


V rovnakej kategórii (7):