Kategórie

Meranie tesnosti Zväčšiť

Meranie tesnosti

Vysokopresné a rýchle meranie tesnosti rôznych zariadení

Viac detailov

Meranie tesnosti

Vysoko-presné meranie - kalibrácia prístroja s reálnym plynom
Výstupný signál na spracovanie nameranej hodnoty netesnosti.
Veľmi rýchla odozva, vysoká produktivita práce.

APLIKÁCIE:
Kontrola tesnosti centrálnych rozvodov plynov.
Kontrola tesnosti rozvodov vzduchu.
Chémia, medicína.
Skúšanie tesnosti výrobkov - ventily, motorové bloky, atď...)
Zariadenia na skúšanie tesnosti.
Kontrola kvality.

V rovnakej kategórii (5):