Kategórie

Obchodné podmienky

Predávajúci:
GASOTECH, s.r.o.
Štefánikova 385/45
908 45, Gbely
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 15247/T.

IČO: 36 263 869
IČ DPH: SK2021870103
 
Tel.: +421 (0)34 662 1304
Fax.: +421 (0)34 662 1309

email: gasotech@gasotech.sk
web: www.gasotech.sk
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0253252943/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK59 0900 0000 0002 5325 2943


Ceny
Ceny sú dané platným cenníkom, pričom si vyhradzujeme právo na ich zmenu.
Ak ste montážna firma alebo kupujete na ďalší predaj konečnému užívateľovi dohodnite si s nami zľavu z cenníkových cien. Výška zľavy sa pohybuje od 5 do 25 %.

Objednávanie
Objednávky prijímame e-mailom, faxom alebo poštou. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru zákazníkovi vzniká záväzným potvrdením objednávky. Záväzné potvrdenie objednávky je posielané e-mailom alebo faxom po preverení dostupnosti tovaru v požadovanej špecifikácii. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné.
 
Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak sa tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V takomto prípade bude predávajúci okamžite informovať zákazníka a dohodne sa sním na ďalšom postupe.
 
Dodacie podmienky
Dodacia lehota je závislá na druhu produktu. Tovar ktorý je na našom sklade expedujeme na druhý deň po prijatí objednávky. Tovar zo skladov našich partnerov alebo priamo od výrobcu je dodávaný v priebehu 1 – 4 týždňov. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom Vás budeme informovať v potvrdení objednávky.

Platobné podmienky
Ceny uvedené v internetovom obchode sú koncové. Tovar je zasielaný poštou na dobierku, k cene je účtované poštovné a balné vo výške podľa cenníku Slovenskej Pošty. Pri objednávke vyššej než 150,- EUR (bez DPH) sa poštovné a balné neúčtuje. V prípade, že tovar svojou hmotnosťou presahuje 10 kg alebo je nadmerných rozmerov, predávajúci je oprávnený si naviac účtovať náklady na dopravu podľa cenníku svojho zmluvného prepravcu.
Po odsúhlasení predávajúcim je možná platba na faktúru po dodaní tovaru.
 
Záruka
V prípade predaja tovaru podnikateľským subjektom je záručná lehota na tovar 12 mesiacov odo dňa dodania.
V prípade predaja tovaru osobe, ktorá nepoužíva predaný tovar pre svoju podnikateľskú činnosť, je záručná lehota 24 mesiacov odo dňa dodania.