Zmiešavače plynov

Zmiešavače plynov pre výrobu presných a stabilných plynných zmesí.

Zmiešavače s tepelne vodivostnými regulátormi prietoku sa používajú najmä v prípadoch, ak sú potrebné presné a stabilné  zmesi plynov. Príkladom môže byť zmes palivového plynu a kyslíka, používaná napr. v sklárskom priemysle. Technológia regulácie prietoku plynu umožňuje eliminovať rušivé externé faktory procesu, ako sú zmeny teploty a tlaku, stav a čistota horáku a tak udržiavať zadefinovaný pomer plynnej zmesi na konštantnej úrovni. 

Čas potrebný na prestavenie zmiešavača počas výroby pre rôzne výrobky je minimalizovaný vďaka možnosti prístupu k uloženým parametrom prietoku špecifickým pre daný výrobok. Ovládanie zmiešavača a nastavovanie zmiešavacieho pomeru sa uskutočňuje elektronicky a reprodukovateľne a môže sa vykonávať lokálne ovládacou jednotkou s dotykovou obrazovkou alebo cez osobný počítač, čo robí tento typ mixéra jednoduchým a užívateľsky príjemným. Údaje o hmotnostnom prietoku jednotlivých plynov je zaznamenávať a ukladať pre neskoršie použitie. Zaznamenané údaje je možné exportovať cez vhodné rozhranie , napr. Excel pre neskoršie vyhodnocovanie údajov.

Najekonomickejším riešením je výroba plynných zmesi z rôznych plynov pomocou softvéru od výrobcu a pripojeného počítača. 

Zmiešavač môže fungovať v dvoch rôznych režimoch:

1.       Fixná zmes – výroba fixnej zmesi plynov z jednotlivých zložiek, ktorých celková hodnota je 100 % (napr. 18% CO2 a 82% argón). Po zadaní percentuálnych podielov plynných zložiek, nastaví sa hodnota prietoku zmiešaného plynu. V prípade tohto typu zmiešavača sú použité  výlučne regulátory prietoku.

2.       Master Slave – zostava zmiešavača je tvorená prietokomerom (Master) a jedným alebo viacerými regulátormi prietoku (Slave).  Prietokomer meria prietok hlavnej zložky zmesi a regulátory prietoku ďalších zložiek priradia svoj prietok podľa ich percentuálneho podielu z hlavnej zložky. Master je pritom výlučne meracie zariadenie.

Zmiešavače plynov

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Znova hľadať to čo hľadáte