Software get red-y

Bezplatný software k prietokomerom a regulátorom prietoku Smart

Software get red-y

Obslužný softvér get-redy dodáva firma Vogtlin bezplatne ku všetkým prietokomerom a regulátorom prietoku Smart. Okrem zobrazenia kľúčových informácií softvér umožňuje užívateľovi sledovať a upravovať rôzne prevádzkové parametre. Vďaka inteligentnému monitorovaniu procesu je softvér ideálny analytický nástroj.

Služby poskytované softvérom
- zobrazenie všetkých dôležitých informácií
- zadanie setpoint-u pre regulátory prietoku a tlaku
- priradenie názvu (ID) meraciemu prístroju
- zmena adresy (Modbus, Profibus)
- vizualizácia nameraných údajov, grafické zobrazenie
- nastavenie parametrov regulácie prietoku

Monitorovanie prevádzkového stavu prístroja
- softvér sleduje klúčové prevádzkové parametre a informuje o možných problémoch ako: chyba senzora a komunikácie, chybné správanie zariadenia (nestabilita, znečistenie, atď)

Prepínanie jednotiek merania a plynov
- voľba vhodnej jednotky prietoku
- pri zariadeniach, ktoré boli kalibrované pre viaceré typy plynov môžnosť prepínania medzi uloženými dátami pre jednotlivé plyny.

"Plug and play" systém
- digitálny komunikačný kábel s prevodníkom USB/RS485 spolu s ďalším príslušenstvom umožňuje rýchle zostavenie meracieho systému a bezproblémové ovládanie z počítača.

Modul pre záznam a ukladanie dát (logger) (za príplatok)
- zobrazenie a zaznam všetkých nameraný údajov do počítača
- možnosť exportovania údajov vo formáte CSV pre ďalšie použitie v programe Microsoft Excel
- funkcia programovania prietoku plynu v čase

Modul miešania plynov (za príplatok)
- výroba plynných zmesí s pevnými percentuálnymi podieľmi
- funkcia master/slave

Kalibrácia a nastavenie (za príplatok)
- kalibračný modul umožňuje identifikovať odchýlky v meraní u prietokomerov a regulátorov prietoku série Smart
- doplnkový nastavovací modul umožňuje ručné alebo automatické doladenie.

Systémové požiadavky
- softvér get red-y je kompatibilný s operačnými systémami Windows XP, Vista & 7

Stiahnuť

Software get red-y (ENG)

katalógový list (PDF)

Stiahnuť (1.24M)

Príslušenstvo (ENG)

katalógový list (PDF)

Stiahnuť (851.18k)
chat Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.