Zmiešavače plynov Smart PCU 10

Zmiešavače plynov pre výrobu presných a stabilných plynných zmesí.

Zmiešavač na báze hmotnostných regulátorov prietoku je navrhnutý tak, aby produkoval vysoko presné a opakovateľné zmesi plynov. Je vhodný pre veľké množstvo technických aplikácií:

 • spracovanie skla,
 • zmesi plynov pre horáky,
 • zmesi plynov pre zváranie,
 • laserové zmesi,
 • laboratórne a lekárske aplikácie.

Je ideálny pre aplikácie s nízkou spotrebou plynu, kde sa vyžaduje vysoká presnosť miešania.

Zmiešavač obsahuje plne elektronické regulátory prietoku ktoré zaručujú vysokú presnosť, stabilnú kontrolu a reprodukovateľnosť. Systém môže pracovať s minimálnymi prietokmi plynu pri zachovaní najvyššieho stupňa presnosti miešania.

Zmiešavače plynov pre výrobu presných a stabilných plynných zmesí.

Zmiešavače s tepelne vodivostnými regulátormi prietoku sa používajú najmä v prípadoch, ak sú potrebné presné a stabilné  zmesi plynov. Príkladom môže byť zmes palivového plynu a kyslíka, používaná napr. v sklárskom priemysle. Technológia regulácie prietoku plynu umožňuje eliminovať rušivé externé faktory procesu, ako sú zmeny teploty a tlaku, stav a čistota horáku a tak udržiavať zadefinovaný pomer plynnej zmesi na konštantnej úrovni. 

Vlastnosti zmiešavačov Smart PCU 10:

 • ovládanie zmiešavača a nastavovanie zmiešavacieho pomeru sa uskutočňuje elektronicky a reprodukovateľne a môže sa vykonávať lokálne ovládacou jednotkou s dotykovou obrazovkou alebo cez osobný počítač
 • vysoká presnosť a konzistencia miešania
 • vysoká dlhodobá stabilita procesu kompenzáciou prípadných zmien tlaku a teploty
 • reakcia na zmeny nastavenej hodnoty prostredníctvom priameho merania prietoku plynu s využitím novej technológie snímača CMOS.
 • možnosť uloženia a voľba preprogramovaných receptúr plynných zmesí
 • optimalizovaná spotreba plynu zaisťuje nízke prevádzkové náklady
 • v závislosti od modelu je prietok namiešaného plynu od niekoľkých ml/min do m³/hod,
 • spoľahlivá reprodukovateľnosť  procesných parametrov
 • voliteľné rozhranie MODBUS alebo Profibus pre ľahkú integráciu s modernými riadiacimi systémami
 • nevyžaduje sa vyrovnávací zásobník plynnej zmesi
 • odpadne používanie premixov z tlakových fliaš
 • jednoduchá inštalácia a údržba
 • permanentná kontrola nastavených nominálnych hodnôt
 • chybové správy alebo prietoky mimo vopred stanovené limity uvedú do činnosti alarm a aktivujú bezpotenciálový kontakt
 • prístup ku všetkým nastaviteľným parametrom chránený heslom, aby sa chránili nastavenia zariadenia
 • nie je ovplyvňovaný zmenami vstupného tlaku

Zmiešavač môže fungovať v dvoch rôznych režimoch:

 •  Fixná zmes : výroba fixnej zmesi plynov z jednotlivých zložiek, ktorých celková hodnota je 100 % (napr. 18% CO2 a 82% argón). Po zadaní percentuálnych podielov plynných zložiek, nastaví sa hodnota prietoku zmiešaného plynu. V prípade tohto typu zmiešavača sú použité  výlučne regulátory prietoku.
 • Master – Slave : zostava zmiešavača je tvorená prietokomerom (Master) a jedným alebo viacerými regulátormi prietoku (Slave).  Prietokomer meria prietok hlavnej zložky zmesi a regulátory prietoku ďalších zložiek priradia svoj prietok podľa ich percentuálneho podielu z hlavnej zložky. Master musí byť výlučne prietokomer.
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.