Dodávky špecifických zapojení, redukčných panelov alebo rozvodov plynov priamo u odberateľa:

Zostava na skúšanie tesnosti zariadení ako tlakové nádoby, rozvody plynov, klimatizačné zariadenia, kotly a pod.

Detekovateľný únik: od 0,1 ml/min, vzťažené pre vzduch. 
Maximálny prevádzkový tlak: 1 MPa.

zariadenie na skúšanie tesnosti tlakových a plynových zariadení

Panel pre výrobu plynných zmesí:

Dusíkový generátor pre výdobu dusíka pre balenie potravín:

Generátor medicinálneho kyslíka zo záložným zdrojom v nemocnici v centre mesta:

Generátor plynného dusíka pre výrobu hliníkových profilov:

Rozvodný panel pre hélium:

Rozvody plynov pre analytické laboratórium:

 Veda, výskum, prevádzkové laboratória

Veda, výskum, prevádzkové laboratória

 

Rekonštrukcia rozvodov plynov pre chromatografiu:

Pred rekonštrukciou:

Chromatografia

Po rekonštrukcii:

Chromatografia

Rozvody plynov pre kalibračné laboratórium:

Redukčné panely

Redukčný panel

Odberové panely

Odberové regulátory

Rekonštrukcia tlakovej stanice pre medicinálny oxid dusný:

Pred rekonštrukciou:

Pred rekonstrukciou

Po rekonštrukcii:

Oxid dusný