Kontaktné údaje

GASOTECH, s.r.o.
Štefánikova 385/45
908 45 Gbely
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421902898591
E-mail: info@gasotech.sk

Kamenná prevádzka
Štefánikova 385/45
908 45 Gbely
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Milan Irša

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9:00 – 17:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: GASOTECH, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Štefánikova 385/45, 908 45 Gbely

IČO: 36263869
DIČ: 202 187 0103 (neplatiteľ DPH)
IČ DPH: SK 202 187 0103 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 01.09.2004 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka 15237/T.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK59 0900 0000 0002 5325 2943
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Číslo účtu: 0253252943 / 0900

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Slovenská republika

Telefón: +421 33 321 25 27
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj