• MERANIE A REGULÁCIA PRIETOKU
  MERANIE A REGULÁCIA...

  Prístroje pre meranie a reguláciu prietoku plynov. Sledovanie spotreby drahých plynov, použitie v automatizovaných systémoch na sledovanie tesnosti rôznych zariadení, vo výrobných procesoch vyža...

 • REDUKČNÉ VENTILY
  REDUKČNÉ VENTILY

  Široký sortiment redukčných ventilov pre tlakové fľaše a a rozvody technických plynov pre priemysel a potravinárstvo.

 • ZARIADENIA PRE ROZVODY PLYNOV
  ZARIADENIA PRE ROZVODY...

  Armatúry a príslušenstvo pre montáž centrálnych rozvodov technických plynov v priemysle i potravinárstve.

 • SKRINE PRE TLAKOVÉ FĽAŠE
  SKRINE PRE TLAKOVÉ FĽAŠE

  Skrine pre bezpečné skladovanie tlakových fliaš vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Požiarna odolnosť až 90 minút.

 • POISTNÉ VENTILY
  POISTNÉ VENTILY

  Poistné vetily pre stlačený vzduch, netoxické a nehorľavé plyny (aj pre nasýtenú paru), vodu a chladiace okruhu s obsahom glykolu do 100%. Pripojenie: G 1/2" - G 2" (vnútorný závit). Otvárací tl...

 • Tepelné hmotnostné prietokomery a regulátory prietoku pre plyny
  Tepelné hmotnostné...

  Tepelné hmotnostné regulátory prietoku a prietokomery pre plyny.

 • Plavákové prietokomery
  Plavákové prietokomery

  Sklenené a kovové plavákové prietokomery a regulátory prietoku pre plyny a kvapaliny

 • Indikátory prietoku
  Indikátory prietoku

  Indikátor prietoku s obežnou vrtuľkou: Materiál: telo: Niklovaná mosadz, vrtulka: PA 66, trubica: Pyrex Teplotná rozsah: max. do +90°C Inštalačná poloha a smer prietoku: ľubovolné Medium: vodné,...

 • Aplikácie / použitie
  Aplikácie / použitie

  Príklady použitia hmotnostných prietokomerov a regulátorov prietoku v praxi

 • Vysokotlakové redukčné ventily
  Vysokotlakové redukčné...

  Vysokotlakové redukčné ventily - pre rozvody plynov a tlakové stanice pre vysoký vstupný tlak.

 • Fľašové redukčné ventily
  Fľašové redukčné ventily

  Fľašové redukčné ventily pre odber technických plynov z tlakových fliaš.

 • Stredotlakové redukčné ventily
  Stredotlakové redukčné...

  Redukčné ventily pre stredný tlak - potrubné redukčné ventily pre finálnu reguláciu tlaku plynu pre stály pracovný tlak.

 • Nízkotlakové redukčné ventily
  Nízkotlakové redukčné...

  Nizkotlakové redukčné ventily pre výstupné tlaky v milibaroch. Pre aplikácie v priemysle, farmaceutickej výrobe i v potravinárstve. Hlavne pre udržiavanie ochrannej atmosféry. 

 • Redukčné ventily pre amoniak
  Redukčné ventily pre...

  Redukčné ventily pre amoniak pre tlakové stanice a kaliace pece.

 • Odparovacie redukčné ventily
  Odparovacie redukčné...

  Redukčné ventily pre ohrev vzorky pred analýzou. Vhodné pre skvapalnené plyna a plyny, kde je možná kondenzácia z dôvodu podchladenia pri redukcii tlaku.

 • Automatické redukčné panely
  Automatické redukčné...

  Automatické redukčné panely umožňujú neprerušovanú dodávku plynu vďaka automatickému prepínaciemu bloku, nainštalovanému medzi dva hlavné redukčné ventily.

 • Manuálne redukčné panely
  Manuálne redukčné panely

  Manuálne redukčné panely

 • Redukčné panely pre acetylén
  Redukčné panely pre...

  Redukčné panely Modula Vareo pre acetylén. Prietoky od 5 do 18 Nm3/hod. podľa typu. 

 • Armatúry pre rozvody laserových plynov
  Armatúry pre rozvody...

  Armatúry pre pripojenie kyslíka, dusíka a rezonančných plynov k laserovým páliacim strojom.

 • Odberové miesta plynu
  Odberové miesta plynu

  Odberové redukčné ventily pre ukončenie rozvodov plynov.

 • Filtre
  Filtre

  Filtre pre rozvody plynov a stlačeného vzduchu pre ochranu pripojených zariadení pred mechanickými nečistotami a kondenzátom.

 • Príslušenstvo
  Príslušenstvo

  Kontaktné tlakomery, signálne skrinky, predohrevy, adaptéry, tlakové hadice.

 • Rúrky, kapiláry pre plyny
  Rúrky, kapiláry pre plyny

  Bezošvé nerezová rúrky a kapiláry s definovanou drsnosťou vnútorného povrchu pre rozvody vysokočistých a ultra vysokočistých plynov.

 • Signálne a monitorovacie prístroje
  Signálne a...

  Systémy určené pre prevádzky s plynmi v stlačených fľašiach. Monitorovanie a zber alarmových stavov a ich prenos na určené miesto.

 • Vnútorné skladovanie
  Vnútorné skladovanie

  Bezpečnostné skrine testované spoločnosťou GS na skladovanie t...

 • Vonkajšie skladovanie
  Vonkajšie skladovanie

  Bezpečnostné skrine testované spoločnosťou GS na skladovanie t...

 • TÜV poistné ventily pre plyny, DN10-25 (1-16 bar)
  TÜV poistné ventily...

  POISTNÉ VENTILY PRE OCHRANU ZARIADENÍ: - tlakových nádob a systémov pre vzduch, neutrálne plyny Použite vždy vhodný typ ventilu a materiálu tesnenia podľa špecifických požiadaviek zariadenia. • ...

 • TÜV poistné ventily pre kvapaliny, DN10-25 (1-16 bar)
  TÜV poistné ventily...

  Poistné ventily pre ochranu tlakových nádob a systémov pre vodu a neutrálne kvapaliny do teploty 130 °C. Kvapalina nesmie pri odpúšťaní dosiahnuť bod varu pri atmosférickom tlaku. Obsah glykolu ...

 • Poistné ventily pre vyšší výkon pre stlačený vzduch
  Poistné ventily pre...

  Poistné ventily s vysokým výkonom pre stlačený vzduch s TÜV certifikáciou, pevne nastavené, DN 11-48. Popis: Materiály: teleso: mosadz alebo 1.4404, tesnenie: Viton (>= 25 bar: PTFE) Teplotný...

 • TÜV poistné ventily pre nasýtenú paru, DN10-25 (0,2-3 bar)
  TÜV poistné ventily...

  POISTNÉ VENTILY PRE OCHRANU ZARIADENÍ: - tlakových nádob, systémy pre stlačený vzduch a nasýtené pary - parné kotly kategórie 1 s objemom pod 10 litrov do tlaku 3 bary. Použite vždy vhodný typ v...

Sme na trhu od roku 2004