Kyslíkové generátory

Kyslíkové generátory v medicíne

Tabuľka typov a výkonov

OXYMAT A/S vyrába PSA kyslíkové generátory od roku 1978. OXYMAT A/S je dánska firma s vysokokvalifikovaným personálom s bohatými skúsenosťami, ktorá do dneška predala viac ako 350 zariadení na výrobu kyslíka alebo dusíka do krajín celého sveta, od Grónska na severe po Austrália a Chile na juhu. Súčasťou dodávky je zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky.

Adsorpcia pri rôznom tlaku (PSA)

kyslik6

Zariadenie na výrobu kyslíka pracuje tak, že pomocou dvoch adsorpčných nádob naplnených zeolitom, dodáva kyslík do kyslíkového zásobníka.

Počas tlakovania jednej kolóny, zeolit adsorbuje z prechádzajúceho vzduchu dusík a ponecháva kyslík prejsť do kyslíkového zásobníka.

Adsorpčné systémy firmy OXYMAT sú založené na overej a odskúšanej technológii. Použité uzatváracie ventily sú axiálne a ich minimálny prevádzkový čas je 8000 hodín bez potreby údržby.

Tlakové nádoby sú vyrobené v súlade so smernicou PED 97/23/ED, (Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z.)

Zostava kyslíkového systému

zostava

Systém generátora kyslíka pozostáva z nasledovných častí:

 • Olejom mazaný skrutkový kompresor (Atlas Copco)
 • Nízkoteplotná sušička s mikrofiltráciou častíc do 0,1 mikronu
 • Aktívna koalescenčná kolóna pre 100 %-né odstránenie olejových častíc s mikrofiltráciou
 • Zásobník vzduchu vhodnej veľkosti
 • PSA kyslíkový generátor s PLC-reguláciou a kyslíkovým analyzátorom
 • Zásobník kyslíka
 • Bakteriologická filtrácia
 

» Všetky systémy môžu byť rozšírené o kyslíkový kompresor s výkonom do 200 barov s plniacou stanicou pre tlakové fľaše

 • Kyslíkové generátory OXYMAT sú vyrobené v súlade s normou ISO 10.083
 • Čistota kyslíka je 94% ± 1%
 • Tlak na výstupe z PSA zariadenia je 4 bary. Vyšší tlak je možné získať úpravou systému.
 • Dodávka vždy obsahuje koalescentnú kolónu pre olejové pary a bakteriólogickú filtráciu plynu.
 • Všetky systémy môžu byť doplnené o systém plnenia tlakových fliaš.
 • Systémy do 26 Nm3/hod môžu byť dodané ako „plug and play“ so stanicou na plnenie tlakových fliaš alebo bez nej.
 

Realizácia systému zásobovania kyslíkom

1. Kyslíkový generátor spojený so záložnou batériou tlakových fliaš

zostava2

Táto konfigurácia je najekonomickejším riešením dodávky kyslíka. PSA generátor pracuje ako hlavný zdroj kyslíka a batéria fliaš slúži ako záložný zdroj pre prípad poruchy alebo v prípade spotreby kyslíka vyššej, ako je výkon generátora (špičkové spotreby). OXYMAT je schopný dodať automatický prepínací systém medzi generátorom a batériou fliaš spolu s výstražným systémom nízkeho tlaku kyslíka v tlakových fľašiach.

2. Dva kyslíkové generátory a batéria tlakových fliaš

Mnohé nemocničné zariadenia vyžadujú dva PSA generátory, spolu so záložnou batériou tlakových fliaš. OXYMAT dodáva kompletný systém spolu s centrálnou monitorovacou PLC jednotkou, ktorá sleduje všetky procesné parametre: prietok, tlak a čistotu kyslíka. Ovládací systém zabezpečí, že druhý PSA generátor sa zapína automaticky, ak je spotreba kyslíka vyššia, ako je výkon prvého generátora. Počas dňa dodáva PSA generátor kyslík priamo do nemocnice a pri nižšej spotrebe kyslíka sa prebytočný kyslík plní do tlakových fliaš. V prípade prepnutia odberu kyslíka na tlakové fľaše, systém dáva alarmové hlásenie obsluhe zariadenia.

 

Dôvody pre kyslíkový generátor

Bezpečné zásobovanie kyslíkom, nezávislosť od firiem distribujúcich plyny.
Ekonomické hladisko, výrazné zníženie nákladov na kyslík.
Nižšie prevádzkové náklady, odstránenie manipulácie s tlakovými fľašami.

Sortiment
Oxymat má v ponuke 26 kyslíkových generátorov s výkonom 0,9 aľ 250 Nm3/hod kyslíka.

V ponuke firmy OXYMAT sú štyri štandardné systémy s plnením tlakových fliaš kyslíkom:

1,6 Nm3/hod, 150 bar - 6 fliaą / deň
3,2 Nm3/hod, 150 bar - 13 fliaą / deň
16 Nm3/hod, 170 bar - 64 fliaą / deň
26 Nm3/hod, 200 bar - 104 fliaą / deň

 

Stiahnuť

Proces výroby kyslíka

schéma

Stiahnuť (365.69k)
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.