Kategórie

Príprava plynných zmesí Zväčšiť

Príprava plynných zmesí

Príprava plynných zmesí

Presné meranie a stabilná regulácia dôležité pri udržovaní kvality zmesí plynov na vysokej úrovni.


VÝHODY A PRÍNOSY:
- veľmi presná a rýchla regulácia
- vysoká opakovateľnosť
- kalibrácia so skutočným plynom
- vysoké úspory zmiešavaných plynov
- nezávislé na teplote a tlaku
- jednoduchá údržba a servis


TYPICKÉ APLIKÁCIE:
- ovládanie horákov
- kalibrácia prístrojov (laboratóriá)
- plynné prostrednie v laserových zariadeniach
- kalibrácia analyzátorov (analytika)
- príprava skúšobných plynov

V rovnakej kategórii (5):