Kategórie

Elektródy pre prístroj GMH 3691 Zväčšiť

Elektródy pre prístroj GMH 3691

Elektródy pre meranie koncentrácie O2 vo vzduchu pre prístroj GMH 3691

Viac detailov

Elektródy pre meranie koncentrácie O2
vo vzduchu pre prístroj GMH 3691

Použitie GGO 370/GGO380:
Elektróda je vhodná pre meranie v atmosfére a v plynotesne uzatvorených systémoch s miernym podtlakom alebo pretlakom. Elektródu GGO369 je možné do systému inštalovať plynotesne priamo pomocou závitu, ktorým je elektróda osadená alebo pomocou hadicového adaptéra.

Použitie GOO 370/GOO 380:
Špeciálna konštrukcia elektródy umožňuje voľný odchod meraného vzduchu alebo plynu do volného priestoru, pomocou otvorov v jeho hornej časti. Pri miernom prietoku vzduchu okolo senzora nevznikajú tlakové rozdiely a výsledok merania je veľmi presný. Elektróda je vhodná najmä k meraniu vzduchu alebo plynov vypúšťaných z tlakových fľaší. Rovnako je možné ju bez problémov používať aj pre priestorové meranie.


Technické údaje:

Merací rozsah:
- parciálny tlak kyslíka: GGO/GOO370: 0...1100 hPa O2
                                  GGO/GOO380: 0...300 hPa O2

- koncentrácia kyslíka:  GGO/GOO370: 0,0...100,0 % O2
                                  GGO/GOO380: 0,0...25,0 % O2

- reakčná doba: T90      GGO/GOO370: < 10 s
                                  GGO/GOO380: < 5 s


Ostatné údaje nájdete v katalógovom liste v záložke "Prevziať".V rovnakej kategórii (7):