Elektródy pre prístroj GMH 3691

Elektródy pre meranie koncentrácie O2 vo vzduchu pre prístroj GMH 3691

Elektródy pre meranie koncentrácie O2
vo vzduchu pre prístroj GMH 3691

Použitie GGO 370/GGO380:
Elektróda je vhodná pre meranie v atmosfére a v plynotesne uzatvorených systémoch s miernym podtlakom alebo pretlakom. Elektródu GGO369 je možné do systému inštalovať plynotesne priamo pomocou závitu, ktorým je elektróda osadená alebo pomocou hadicového adaptéra.

Použitie GOO 370/GOO 380:
Špeciálna konštrukcia elektródy umožňuje voľný odchod meraného vzduchu alebo plynu do volného priestoru, pomocou otvorov v jeho hornej časti. Pri miernom prietoku vzduchu okolo senzora nevznikajú tlakové rozdiely a výsledok merania je veľmi presný. Elektróda je vhodná najmä k meraniu vzduchu alebo plynov vypúšťaných z tlakových fľaší. Rovnako je možné ju bez problémov používať aj pre priestorové meranie.


Technické údaje:

Merací rozsah:
- parciálny tlak kyslíka: GGO/GOO370: 0...1100 hPa O2
                                  GGO/GOO380: 0...300 hPa O2

- koncentrácia kyslíka:  GGO/GOO370: 0,0...100,0 % O2
                                  GGO/GOO380: 0,0...25,0 % O2

- reakčná doba: T90      GGO/GOO370: < 10 s
                                  GGO/GOO380: < 5 s


Ostatné údaje nájdete v katalógovom liste v záložke "Prevziať".Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.