Signálny prístroj SDAL-MED L5

Monitorovací a alarmový prístroj s 5 vstupmi pre rozvody technických a medicinálnych plynov.

Signálny prístroj SDAL-MED L5

Popis

Monitorovací a alarmový prístroj pre rozvody technických a medicinálnych plynov. V súlade s európskou smernicou 93/42/CE o zdravotníckych zariadeniach triedy Iib.

Použitie

 • Signalizácia nízkeho tlaku plynu v tlakových fľašiach na zdrojovom redukčnom panely pri prvom stupni redukcie plynu.
 • Sledovanie tlaku plynu v jednotlivých vetvách centrálneho rozvodu plynov.


Funkcie

 • 5 digitálnych vstupov ON / OFF (tlakový prepínač) s nasledujúcou konfiguráciou: -L / H poplachový tlak O2, N2O, medicinálny kyslík, Air 800 / N2 a low vacuum
 • Poplach oznamovaný piatimi červenými LED diódami pre vysokú prioritu
 • Funkcia obnovenia poplachu po 15 minútach, voliteľná DIP-prepínačmi
 • Testovacie tlačidlo
 • Programovacie prepojky pre výber  vstupných operácií N. O. alebo N. C.
 • Pomocný výstupný prepínač pre  externý  kumulatívny poplachový indikátor
 • Pomocný výstupný  spínač pre externú sirénu
 • 5 nezávislých výstupov pre reprodukovanie vstupného stavu
 • RS485 lokálne sieťové rozhranie SDAMNET protokol alebo modbus protokol (voliteľne)
 • Programovanie sieťovej adresy pomocou DIP-prepínača
 • Optická a akustická indikácia poplachu podľa európskych štandardov ISO 7396-1 a IEC 60601-1-8

 
Technické údaje

Napájanie 230 Vac 50/60 Hz., P max. 5 VA, poistka 0,5 A
Vizuálna signalizácia Zapnutý prístroj: LED Ø 5 mm, zelená
Núdzový stav: LED Ø 5 mm, červená
Akustická signalizácia Elektromagnetická siréna s nastaviteľnou intenzitou s max. výkonom 85dB vo vzdialenosti 1 meter od prístroja.
Vstup 5  izolovaných vstupov až do 2.500 V
Napájanie: interné 12 Vdc/ externé 9-24 Vdc
Konfigurácia: N.O./ N.C. voliteľné
Kompatibilita: mechanický kontakt
Výstup 5 izolovaných výstupov až do 2.500 V type 
V. max.:28 Vdc, I max.:30 mA
Logika: N.C. (otvorený=alarm na vstupe)
Konfigurácia: positive common

Výstupné signály

Kumulatívna signalizácia – spustená jedným alebo viacerými poplachmi (N.C. operácia)
Vonkajšia siréna – nasleduje zvukový signál
(Viď výstupy pre elektrické vlastnosti)
Schránka Plastová 6-modulová schránka s uložením na lištu DIN (EN 60715) v súlade s normou DIN 43380, rozmery 160x90x58 mm
Váha 380 g.
Pracovná teplota -10 – 65 °C
Prehlásenie o zhode DE 2006/95/EC nízke napätie, DE 2004/108/EC EMC,EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN60601-1-4, EN60601-1,ISO 7396-1, EN60601-1-8, ISO3746, DE 93/42/CE, značka CE 0476Objednávanie

Kód Popis
0002-25-100 SDAL-MED L5: Jednotka pre signalizovanie distribúcie plynu s 5 digitálnymi vstupmi
0002-25-101 SDAL-MED L5 s RS485:Jedotka pre signalizovanie distribúcie plynu s 5 digitálnymi vstupmi a lokálnym sieťovým rozhraním SDAMNet protokolom
0002-25-102 SDAL-MED L5 s RS485: Jednotka pre signalizovanie distribúcie plynu s 5 digitálnymi vstupmi a lokálnym sieťovým rozhraním Modbus protokolom
0002-25-X00 SDAL-MED L5: Jednotka pre signalizovanie distribúcie plynu s 5 digitálnymi vstupmi – vlastné označenie
0002-25-X01 SDAL-MED L5 s RS485: Jednotka pre signalizovanie distribúcie plynu s 5 digitálnymi vstupmi a lokálnym sieťovým rozhraním SDAMNet protokolom – vlastné označenie
0002-25-X02 SDAL-MED L5 s RS485: Jednotka pre signalizovanie distribúcie plynu s 5 digitálnymi vstupmi a lokálnym sieťovým rozhraním Modbus protokolom – vlastné označenie

 

Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.