Signálny prístroj SDAL-MED L9

Monitorovací a alarmový prístroj s 9 vstupmi pre rozvody technických a medicinálnych plynov.

Signálny prístroj SDAL-MED L9

Popis
Monitorovací a alarmový prístroj pre rozvody technických a medicinálnych plynov. Vyrobený v súlade s európskou smernicou 93/42/CE o zdravotníckych zariadeniach triedy IIb.

Použitie
Signalizácia nízkeho alebo vysokého tlaku plynu v jednotlivých vetvách centrálneho rozvodu plynov.

Funkcie

 • 9 vstupov pre tlakové spínače s konfiguráciou:
  - alarmový stav pre nízky a vysoký tlak pre O2, N2O, vzduch800 / N2 a vákuum.
 • Poplach indikovaný deviatimi červenými LED diódami pre núdzový alarm.
 • Funkcia obnovenia poplachu po 15 minútach, voliteľná DIP-prepínačmi
 • Testovacie tlačidlo
 • Programovacie prepojky pre výber funkcie kontaktov N. O. alebo N. C.
 • Výstup pre externý kumulovaný alarm.
 • Výstup pre externú sirénu
 • 9 nezávislých výstupov pre reprodukovanie vstupného stavu
 • RS485 lokálne sieťové rozhranie SDAMNET protokol alebo modbus protokol (voliteľne)
 • Programovanie sieťovej adresy pomocou DIP-prepínača
 • Optická a akustická indikácia poplachu podľa európskych štandardov ISO 7396-1 a IEC 60601-1-8Technické údaje

Napájanie 230 Vac 50/60 Hz., P max. 5 VA, poistka 0,5 A
Vizuálna signalizácia Zapnutý prístroj: LED Ø 5 mm, zelená
Núdzový stav: LED Ø 5 mm, červená
Akustická signalizácia Elektromagnetická siréna s nastaviteľnou intenzitou s max. výkonom 85dB vo
vzdialenosti 1 meter od prístroja.
Vstupy 9 izolovaných vstupov až do 2.500 V
Napájanie: interné 12 Vdc/ externé 9-24 Vdc
Konfigurácia: N.O./ N.C. voliteľné
Kompatibilita: mechanický kontakt
Výstup 9 izolovaných výstupov až do 2.500 V
V. max.:28 Vdc, I max.:30 mA
Logika: N.C. (pri alarme na vstupe sa otvára)
Konfigurácia:
Výstupné signály Kumulovaný alarm – spustený jedným alebo viacerými poplachmi (N.C.)
Vonkajšia siréna – nasleduje zvukový signál
(Viď výstupy pre elektrické vlastnosti)
Schránka Plastová 6-modulová schránka s uložením na lištu DIN (EN 60715) v súlade s normou
DIN 43380, rozmery 160x90x58 mm
Váha 380 g.
Pracovná teplota -10 – 65 °C
Prehlásenie o zhode DE 2006/95/EC nízke napätie, DE 2004/108/EC EMC, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN60601-1-4, EN60601-1, ISO 7396-1, EN60601-1-8, ISO3746, DE 93/42/CE, značka CE 0476
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.