Software get red-y

Obslužný softvér get-redy dodáva firma Vogtlin bezplatne ku všetkým prietokomerom a regulátorom prietoku Smart. Okrem zobrazenia kľúčových informácií softvér umožňuje užívateľovi sledovať a upravovať rôzne prevádzkové parametre. Vďaka inteligentnému monitorovaniu procesu je softvér ideálny analytický nástroj.

Software get red-y

Obslužný softvér get-redy dodáva firma Vogtlin bezplatne ku všetkým prietokomerom a regulátorom prietoku Smart. Okrem zobrazenia kľúčových informácií softvér umožňuje užívateľovi sledovať a upravovať rôzne prevádzkové parametre. Vďaka inteligentnému monitorovaniu procesu je softvér ideálny analytický nástroj.

Funkcie poskytované softvérom

  • zobrazenie všetkých dôležitých informácií
  • zadanie setpoint-u pre regulátory prietoku a tlaku
  • priradenie názvu (ID) meraciemu prístroju
  • zmena adresy (Modbus, Profibus)
  • vizualizácia nameraných údajov, grafické zobrazenie
  • nastavenie parametrov regulácie prietoku

Monitorovanie prevádzkového stavu prístroja

  • softvér sleduje kľúčové prevádzkové parametre a informuje o možných problémoch ako: chyba senzora a komunikácie, chybné správanie zariadenia (nestabilita, znečistenie, atď)

Prepínanie jednotiek merania a plynov

  • voľba vhodnej jednotky prietoku
  • pri zariadeniach, ktoré boli kalibrované pre viaceré typy plynov možnosť prepínania medzi uloženými dátami pre jednotlivé plyny.

"Plug and play" systém

  • digitálny komunikačný kábel s prevodníkom USB/RS485 spolu s ďalším príslušenstvom umožňuje rýchle zostavenie meracieho systému a bezproblémové ovládanie z počítača.

Modul zmiešavač + záznam a ukladanie dát (logger) (za príplatok)
zobrazenie a záznam všetkých nameraný údajov do počítača
možnosť exportovania údajov vo formáte CSV pre ďalšie použitie v programe Microsoft Excel
funkcia programovania prietoku plynu v čase
výroba plynných zmesí s pevnými percentuálnymi podielmi
funkcia zmiešavača master/slave

Stiahnuť

Software get red-y (ENG)

katalógový list (PDF)

Stiahnuť (1.24M)

Príslušenstvo (ENG)

katalógový list (PDF)

Stiahnuť (851.18k)
chat Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.